Prodavatelj je svjestan činjenice da su mnogi potrošači i ostali korisnici koji posjećuju naše internetske stranice zabrinuti za podatke koje su dostavili on-line, te se pitaju kako se isti čuvaju i koriste.

Osobni podaci” označavaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).

Pravila zaštite osobnih podataka na internetskim stranicama WEB SHOP-a

  • Želimo naglasiti da posjetom našim internetskim stranicama svi Vaši osobni podaci ostaju povjerljivi, osim ako ih svojom voljom ne želite otkriti.
  • Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim pravilima zaštite osobnih podataka. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.
  • Prilikom prikupljanja osobnih podataka obvezujemo se poštovati odredbe pozitivnih propisa vezanih na zaštitu osobnih podataka, a posebice Opće uredbe o zaštiti podataka (“GDPR”).
  • Molimo Vas pročitajte sve informacije u nastavku i ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s našim pravilima zaštite osobnih podataka ili želite s nama podijeliti svoja iskustva na ovoj internetskoj stranici, javite nam na e- mail: [email protected]
  • Ako ste maloljetni, ne šaljite nam svoje osobne podatke!

Osobne podatke prikupljamo sukladno važećim propisima, a posebice u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (“GDPR”), i to kako bismo Vam npr. mogli poslati izmjene i novosti elektronskom poštom, uključiti vas u sudjelovanje u nagradnim igrama te obavijestiti pobjednika, odaslati publikacije, brošure i drugi promidžbeni materijal ili odgovoriti na vaša pitanja, primjedbe i komentare.

Vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju vaše privole, zakona ili radi ostvarenja legitimnog interesa Voditelja obrade, kao na primjer kada obrađujemo vaše podatke za potrebe izravnog marketinga radi oglašavanja naših proizvoda ili usluga („komercijalna komunikacija“), putem elektroničke ili drugih oblika komunikacije. U određenim slučajevima će prikupljanje Vaših osobnih podataka biti nužno radi izvršenja ugovora između Vas i Prodavatelja, na primjer prilikom kupovine proizvoda u našem WEB SHOP-u, kako bismo vam mogli dostaviti proizvod na zatraženu adresu dostave i sl.

Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

1. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za otvaranje korisničkog računa na internetskim stranicama WEB SHOP-a i/ili za članstvo u programima lojalnosti Prodavatelja, poput „loyalty programa vjernosti“;

2. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za naručivanje proizvoda na WEB SHOP-u odnosno njihovu isporuku/dostavu na zatraženu adresu;

3. Podaci o kupnji putem WEB SHOP-a, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupnje;

4. Podaci iz korespondencije korisnika s Voditeljem obrade (uključujući njihov sadržaj);

5. Podaci o interakciji korisnika s internetskim stranicama WEB SHOP-a koji se prikupljaju korištenjem kolačića (eng. Cookies). Detalje o tehnologiji kolačića i njihovoj upotrebi na ovim internetskim stranicama potražite u Pravilima o kolačićima.

Putem ove internetske stranice možemo Vam ponuditi mogućnost komuniciranja i poveznica sa sadržajem društvenih mreža (npr. Facebook). Ako odlučite upotrebljavati svoj profil s društvenih mreža, imajte na umu da društvena mreža, ovisno o postavkama Vašeg profila na društvenoj mreži, može s nama podijeliti neke informacije o Vašem profilu.

Ne prikupljamo i ne koristimo osobne podatke maloljetnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće spoznati dob korisnika), osim uz izričitu suglasnost roditelja ili staratelja. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail ili druge podatke koji bi Vas mogli pomoći identificirati), jer ćemo obradu takve komunikacije morati odbiti. Ukoliko bi usprkos tome uslijedila uspostava kontakta na zahtjev maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka od strane maloljetne osobe, Prodavatelj izričito odbija zaprimanje bilo kakvih zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namjere kontakta.

Prodavatelj obrađuje osobne podatke za sljedeće svrhe:

1.1. Otvaranje korisničkih profila na internetskim stranicama WEB SHOP-a i/ili članskih profila u programima lojalnosti Prodavatelja;

1.2. Obrada narudžbi putem online trgovine i isporuka/dostava naručenih proizvoda na adresu koju je korisnik naznačio;

1.3. Pružanje različitih pogodnosti članovima programa lojalnosti Prodavatelja;

1.4. Prijenos komercijalnih komunikacija putem elektroničke pošte, mobilne telefonije ili tradicionalnom poštom odnosno kurirskom dostavom (u limitima Vaše suglasnosti);

1.5. Sudjelovanje u anketama, upitnicima i nagradnim natječajima organiziranim od strane Prodavatelja. Detalje o ovoj vrsti obrade potražite u odjeljku – Ankete, upitnici i promocije;

1.6. Pružanje odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savjete, komentare, prigovore i sl.;

1.7. Izrada različitih izvještaja / statistika o načinu korištenja web stranice i usluga koje nudi, uključujući o tome kako su izvršeni ugovori s Prodavateljem;

1.8. Rješavanje svih sporova ili pritužbi koji se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti Prodavatelja.

Prava ispitanika

Davanje privole za obradu osobnih podataka nije obvezno, ali odbijanje davanja privole na obradu podataka kako je iznad navedeno, može korisniku onemogućiti korištenje svih ili nekih sadržaja koje nude internetske stranice WEB SHOP-a, ili onemogućiti dobivanje informacija o proizvodima/uslugama u ponudi Prodavatelja.

Slanjem osobnih podataka Prodavatelju ispitanik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a osobito prava zatražiti ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

U mjeri u kojoj se obrada Vaših osobnih podataka temelji isključivo na Vašoj privoli, imate niz prava, uključujući:

a) Pravo na pristup: korisnici čiji se podaci obrađuju imaju pravo o tome dobiti potvrdu kao i pristup osobnim podacima koji se  na njih odnose i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima podataka, razdoblju za koje će podaci biti pohranjeni te drugim pravima.  

b) Pravo na ispravak podataka: korisnici imaju pravo zatražiti izmjenu netočnih osobnih podataka ili nadopunu nepotpunih podataka.

Registrirani korisnici u svakom trenutku imaju pristup svojim podacima i mogu ih urediti/izmijeniti izravno putem korisničkog računa.

c) Pravo na brisanje: u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na brisanje osobnih podatka koji se na njih odnose.

Registrirani korisnici u svakom trenutku mogu sami obrisati svoj korisnički račun.

d) Pravo na povlačenje privole: Korisnici u svakom trenutku imaju pravo povući ranije danu privolu za obradu osobnih podataka.

Ukoliko želite samo promijeniti postavke privole za komercijalnu komunikaciju, isto možete u svakom trenutku samostalno urediti unutar svojeg korisničkog profila.

e) Također, u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu, na ograničenje obrade te na prenosivost osobnih podataka.

Za sva pitanja zaštite osobnih podataka, kao i radi ostvarenja gore navedenih prava, molimo Vas obratite se na niže navedenu kontakt adresu.

f) Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu: ukoliko smatrate da su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, mail: [email protected], broj telefona: 00385 (0)1 4609-000.

Ovisno o zahtjevu korisnika/ispitanika, Prodavatelj se obvezuje:

        1. Potvrditi korisniku da li obrađuje ili ne obrađuje osobne podatke koji se odnose na tog korisnika/ispitanika,

        2. Ispraviti ili izbrisati, bez naknade i bez odgađanja, osobne podatke koji se odnose na korisnika/ispitanika,

        3. Ograničiti ili prestati s obradom osobnih podataka korisnika/ispitanika.

Kontakt

Za sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših osobnih podataka, kao i radi ostvarenja ranije navedenih prava i zahtjeva, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka Prodavatelja, slanjem email poruke na: [email protected]  ili poštom na adresu našeg sjedišta: HOP d.o.o.  Furićevo 17 , Viškovo. Prodavatelj ne odgovara na anonimne zahtjeve.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj ovih internetskih stranica zaštićen je autorskim pravom koje pripada Prodavatelju ili je ustupljen Prodavatelju a u vlasništvu je trećih osoba. Prodavatelju također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu Prodavatelju. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Nije dopušteno umnožavanje sadržaja ovih internetskih stranica.

Komuniciranje podataka prema trećim stranama

Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim internetskim stranicama nikome različitom od Prodavatelja bez Vaše privole, osim:

 –  u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza,

–  u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka,

– u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu,

–  u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke te zatražite osobno iste,

 – u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa.

Vaše osobne podatke ćemo čuvati samo tijekom vremena koje je nužno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade.

Prodavatelj može neke ili sve Vaše osobne podatke otkriti sljedećim primateljima, na način kako je dalje navedeno:

1. Osobama ovlaštenim za obradu osobnih podataka u ime i za račun Prodavatelja, odnosno suradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih internetskih stranica (npr. pružatelji usluga izrade i održavanja internetskih stranica, pružatelji usluge dostave naručenih proizvoda ili promotivnih materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl., suradnici ili pružatelji usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.).

2. Pravnom sljedniku ili sljednicima, u slučaju statusnih promjena uslijed podjele, pripajanja, restrukturiranja ili drugog prijenosa kontrole u društvu.

3. Drugim primateljima kojima je Prodavatelj  ovlašten ili obavezan otkriti osobne podatke pojedinaca na temelju važećih propisa.

Slike i video

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internetskim stranicama isključivo su vlasništvo Prodavatelja. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internetskim stranicama pripada Prodavatelju. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s Prodavateljevih internetskih stranica nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih internetskih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja ovih internetskih stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s internetskih stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Prodavatelj će uložit razuman napor kako bi se na njegovim internetskim stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu.

Prodavatelj ne jamči da će ove internetske stranice uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ovih internetskih stranica na svoju vlastitu odgovornost.

Prodavatelj  ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica , ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove internetske stranice  prihvaćaju obeštetiti Prodavatelja za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s internetskih stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Poruke e-pošte

Kada nam pošaljete  elektronsku poštu (putem e-mail poruke s pitanjem, komentarom, prigovorom, savjetom ili sl., ili putem obrasca za kontakt na internetskoj stranici) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, upotrijebit ćemo te podatke u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva. Možda ćemo Vaš e-mail kao i poruku/zahtjev koji ste nam uputili poslati drugim suradnicima ili dobavljačima koji će moći najbolje odgovoriti na Vaše pitanje.

Svi djelatnici i poslovni partneri Prodavatelja odgovorni su za poštivanje Pravila zaštite osobnih podataka.

Ankete, upitnici i natječaji

Povremeno na našim stranicama provodimo ankete i upitnike. Tako prikupljeni podaci koriste se isključivo za potrebe Prodavatelja. Ako na našim stranicama ili s nama povezanim društvenim mrežama objavimo rezultate anketa, oni će biti isključivo zbirni i neće sadržavati nikakve osobne podatke.

Prodavatelj ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

Bonovi

Prilikom iskorištavanja bonova treba paziti na specifično važeće uvjete iskorištavanja bonova kao što je najmanja količina narudžbe, razdoblje važenja i dr. Odgovarajuće informacije se nalaze na bonovima. U svakom slučaju se po jednoj narudžbi može iskoristiti samo jedan bon, odnosno jedan popust koji se odnosi na narudžbu ili kupca. Isplata gotovine kao i naknadno obračunavanje s prethodnim narudžbama nije moguće. Daljnja preprodaja nije dozvoljena.