fb.jpg                  HOP Breeders Club                 Primjedbe-Pohvale-Sugestije                     

Pravila nagradne igre `Hopnimo u Gardaland`

Pravila nagradne igre `Hopnimo u Gardaland`

 

Pravila nagradne igre „HOPNIMO U GARDALAND“

 


Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) HOP d.o.o., Rijeka, Žabica 1, OIB: 47242245726, MB: 2955415 u daljnjem tekstu: HOP) utvrđuje sljedeće:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE „HOPNIMO U GARDALAND“

(u daljnjem tekstu: Pravila)

 

Članak 1.

HOP d.o.o. priređuje nagradnu igru pod nazivom „HOPNIMO U GARDALAND“.

 

Članak 2.

Svrha priređivanja nagradne igre je promoviranje i populariziranje HOP-a.

 

Članak 3.

Nagradna igra iz članka 1. ovih Pravila započeti će 1. lipnja 2013. godine i trajati će do 1. rujna 2013. godine do 18 h.

 

O Pravilima nagradne igre mogući sudionici biti će obaviješteni objavom pravila na internetskoj stranici www.hop-shop.hr i u specijaliziranoj trgovini HOP.

 

Članak 4.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u HOP-u (specijaliziranoj trgovini, veterinarskoj ambulanti, veterinarskoj ljekarni i salonu za uljepšavanje kućnih ljubimaca) potrošiti minimalno 300,00 kn i više, te se na taj način dobiva kupon koji se treba ispuniti (osobni podaci, broj računa i potpis) i ispunjeni kupon se treba ubaciti u kutiju za nagradnu igru. Sudionik nagradne igre račun mora sačuvati sve do izvlačenja. Svaki sudionik može ubaciti neograničeni broj kupona i sudjelovati u izvlačenju.

 

Članak 5.

Fond nagrada sastoji se od sljedećih nagrada:

     1. Glavna nagrada: putovanje u Gardaland za tri osobe u vrijednosti od 1200,00 kn (uključen PDV).

U aranžman su uključeni: prijevoz autobusom iz Rijeke do Gardalanda i nazad za tri osobe, ulaznice za tri osobe u Gardaland, sve razglede po programu, troškove organizacije i prodaje.

U aranžman nisu uključeni: troškovi osobnih narudžbi.

     2. Druga nagrada: Hrana za kućnog ljubimca, Dog Chow ili Cat Chow, u periodu od šest mjeseci od dodjele nagrade.

    3. Treća nagrada: Hrana za kućnog ljubimca, Dog Chow ili Cat Chow, u periodu od tri mjeseca od dodjele nagrade.

 

Članak 6.

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju državljani Republike Hrvatske i osobe starije od 18 godina koje će prilikom izvlačenja i preuzimanja nagrada svoj identitet moći potvrditi osobnom iskaznicom.

 

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe koje su direktno uključene u pripremu nagradne igre, izvlačenje dobitnika te ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za nagradnu igru.

 

Članak 7.

Sudionik- Dobitnik nagrade sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaje na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuje HOP da koristi njegove osobne podatke i fotografije, kao i osobne podatke pratitelja na putovanju bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradu igru. Također, Sudionik- Dobitnik nagrade dužan je na zahtjev HOP-a prezentirati odgovarajuću pisanu suglasnost pratitelja na takvo korištenje njihovih osobnih podataka i fotografija.

 

Članak 8.

HOP d.o.o. izvlačenje dobitnika održati će  2. rujna 2013. godine u 10 sati u prostorijama HOP-a d.o.o.,  Furićevo 17, Viškovo, uz nadzor tročlanog Povjerenstva za izvlačenje. Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim odabirom kupona iz bubnja.

 

Ako je broj sudionika uključenih u nagradnu igru manji od potrebnog da bi se podijelio cijeli nagradni fond, nepodijeljeni nagradni fond biti će uplaćen u korist državnog proračuna.

 

Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika HOP-a) sastaviti će Zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve Sudionike nagradne igre.

 

Popis dobitnika u nagradnoj igri „HOPNIMO U GARDALAND“ biti će objavljen na www.hop-shop.hr dana 4. rujna 2013. godine.

 

Članak 9.

HOP osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Dobitnik nagrade nema pravo tražiti zamjenu osvojene nagrade za neku drugu vrstu nagrade. U slučaju više sile, dobitnik može ustupiti prava iz dobivene nagrade.

Dobitnik nagradne igre koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, biti će obaviješten o osvojenoj nagradi preporučenim pismom s povratnicom.

 

Dobitnici nagradne igre dužni su, osobno uz predočenje osobne iskaznice, u roku od 10 (deset) dana od dana primitka pismene obavijesti o dobivenoj nagradi preuzeti nagradu.

 

U slučaju da dobitnik nagrade ne preuzme nagradu u roku, dobitnik gubi pravo na nagradu te prestaju sve daljnje obaveze HOP-a prema istom. U tom slučaju HOP će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

 

Kod preuzimanja nagrada dobitnik će dobiti sve upute o realizaciji nagrade te je dužan, osobno ili putem punomoćnika, potpisati Izjavu o preuzimanju nagrade i oslobođenju od odgovornosti čime prestaju sve daljnje obveze organizatora nagradne igre prema dobitnicima.

 

Članak 10.

HOP će otkazati nagradnu igru ako u razdoblju trajanja nagradne igre nastupe okolnosti koje HOP u trenutku donošenja odluke o održavanju nagradne igre ne može predvidjeti niti na te okolnosti može utjecati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan utjecaj na poslovanje HOP-a. U slučaju nastupa okolnosti iz prethodne rečenice, HOP će sudionike obavijestiti o prekidu nagradne igre javno, na internetskim stranicama HOP-a, www.hop-shop.hr.

 

Članak 11.

Sudionici će se upoznati s Pravilima nagradne igre objavom na web stranici navedenim u članku 3. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog građanskog suda u Rijeci.

 

Članak 12.

HOP se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 13.

Ova Pravila se primjenjuju po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija RH i po javnom objavljivanju, a vrijede do završetka Nagradne igre.


Suglasnost Ministarstva financije Republike Hrvatske izdano u Zagrebu, 29.svibnja 2013. godine.


KLASA: UP/I-460-02/13-01/468

URBROJ:513-07-21-07/13-2